با سلام حضور اعضای محترم  تعاونی

مفتخریم به اطلاع برسانیم سر انجام پس از ایجاد چندین وقفه در امر تحویل فاز اول پروژه آپارتمانهای فاز اول به علت وجود  بسیاری از ناملایمتیها و عدم همکاری برخی از اعضا، عدم واریز مبلغ وام مطابق با پیشرفت فیزیکی افزایش متراژ واحدها اجرای آسانسور و.... توانستیم  فاز اول را آماده تحویل نماییم لذا اعضای واجد شرایط میبایست جهت تحویل واحدهای خود به دفتر تعاونی مراجعه نمایند همچنین اعضایی که تا کنون مبلغ 50 میلیون تومان به حساب تعاونی واریز ننموده اند میبایست حداکثر تا تاریخ 93/10/15 نسبت به پرداخت مابقی وجه باقیمانده اقدام نمایند .

 

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 93/10/09 و ساعت 14:16 |
به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن مشانیر می رساند عمده عملیات اجرایی فاز 1 به اتمام رسیده و رفع نقص و تمیز کاری واحدهای فاز 1 در حال انجام است. خدمتگزاران شما در تعاونی مشغول کنترل حساب اعضا و امتیاز بندی جهت  تحویل واحدها می باشند. حق تقدم اعضایی محترم جهت انتخاب و تحویل واحد مسکونی بر اساس دو اولویت مشخص می گردد: 1- امتیاز 2- تکمیل موجودی و اعضای هر دو اولویت را با هم داشته باشند دارای حق انتخاب واحد خود می باشند.

1- ابتدا اعضا بر اساس امتیاز سورت می شوند. به هر 100 هزار تومان در یک ماه یک امتیاز تعلق خواهد گرفت. افراد با امتیاز بالاتر در صورتی که موجودی خود را تکمیل کنند از حق تقدم برخوردار خواهند بود.

2- چنانچه عضوی امتیاز بالاتر داشته باشد ولی نتواند موجودی خود را تا 50 میلیون تومان تکمیل کند حق تقدم وی به نفر بعدی واگذار خواهد شد.

3- همانگونه که قبلا نیز اعلام شده مبلغ 50 میلیون تومان بصورت علی الحساب دریافت می گردد. و پس از محاسبه کامل هزینه ها و احیانا فروش بخشی از زمینهای تعاونی و تقسیم سود و ... مبلغ نهایی نسویه حساب و انتقال سند مشخص خواهد شد.

4- با توجه به اینکه در این مقطع امکان انتقال سند قطعی وجود ندارد واحدها با برگه واگذاری و ثبت در محضر تحویل می شوند و اعضا می توانند با استفاده از همین برگه واگذاری و ثبت در محضر نسبت به فروش واحد خود اقدام نمایند.

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 93/06/02 و ساعت 15:29 |

                                        صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 28/4/92

1 -  پیروجلسه مورخ26/8/91سایت اینترنتی www.tmkm.blogfa.com  به عنوان سایت تعاونی در نظر گرفته شد .هر گونه موارد مندرج در این سایت به منزله ابلاغ به اعضاء تلقی  میگردد.اطلاع رسانی به اعضاء ازطریق پیامک وارسال نامه به شماره و آدرسهای اعلام شده نیز از دیگر موارد اعلام گردیدکه اعضاء تعهد نمودند درصورت هرگونه تغییردر آدرس یا شماره های داده شده موارد را حداکثر ظرف مدت 10روز بصورت مکتوب به دفتر تعاونی تسلیم نمایند.

2-     اعضای تعاونی موافقت نمودندنحوه ساخت و واگذاری واحدهابه شرح ذیل باشد

-         درمرحله اول بلوک های2و3و4 شامل 24واحد تکمیل شود. اعضائی که توان مالی آنهادر حدی بوده است که توانسته اند هزینه احداث واحدهای فاز 1را درکوتاه مدت پرداخت نمایند می توانند  در پایان فاز 1واحد خود را تحویل گیرند

-         در صورتیکه تعداد کسانی که مطابق جدول اقساط فاز 1 موجودی خود را افزایش داده اند بیش از 24نفر باشد اولویت با افرادی است که اقساط را در موعد مقرر پرداخت کرده باشند و چنانچه  همه آنها نیز در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کرده باشند اولویت با افرادی خواهد بود که امتیاز آنها بیشتر بوده است. (نحوه امتیاز دهی در جلسه مجمع عمومی مورخ 26/8/91به تصویب رسیده است)

-         درمرحله دوم بلوک های 5،6،7،8،1 متناسب با تعداد متقاضیان فاز 2و متراژ درخواستی آنها تکمیل شود. یعنی چنانچه افرادی موجودی خودرا به بیش از 13 میلیون تومان رساندند و با عقد قرارداد با تعاونی و مشخص نمودن متراژ درخواستی خود تعهد نمودند که مطابق جدول اقساط فاز 2  مبالغ  را پرداخت نمایند شرکت تعاونی موظف خواهد بود به همان  تعداد نفرات احداث بلوک های فاز 2 را آغاز نماید و حداکثر تا پایان  تابستان 93 آنهاراتحویل اعضا نماید منوط به آنکه اعضاءنیزبه تعهدات خودعمل نمایند

3-در این جلسه به اعضاء اعلام شده چنانچه اعضاء در تکمیل پروژه همکاری ننمایند و تعاونی نتواند کل پروژه راتا مهرماه 93 به اتمام برساند از طرف بانک جرائم سنگینی به تعاونی تعلق خواهدگرفت وباتوجه به اینکه سند زمینهابعنوان وثیقه دررهن بانک می باشدامکان تصرف زمینها ئی که تا آن زمان ساخت و نفرات جهت قسط بندی به بانک معرفی نشده اند به نفع بانک مسکن وجود دارد. ومسئولیت چنین اتفاقی تماما" متوجه اعضائی است که همچنان موجودی خود را افزایش نداده اندو در هیچیک از فازها مشارکت ننموده اند و واحد خود را تحویل نگرفته اند ،بنابراین مقتضی است اعضائی که واقعا" توان مالی جهت پرداخت هزینه های تعاونی را ندارند یا انصراف داده ویا به افراد با تمکن مالی بیشتر واگذار نمایند .تا موجب ضررو زیان خودودیگران نشوند .

4-در این جلسه مقررگردید حداقل موجودی واریزی هر عضو حداکثر تاپایان مردادماه 13میلیون تومان باشدو اعضائیکه پس از 2مرحله اخطار(هرکدام به فاصله 15روز پس از پایان مرداد ) نتوانند موجودی خود را به مبلغ 13میلیون تومان برسانند عضویت آنهادر تعاونی لغو گردد.

                                                                                                                                

5-دراین جلسه مقررگردید چنانچه تعداد اعضائ تعاونی پس از لغو عضویت افرادی که همکاری نمی نمایند و نیز افرادی که خود اقدام به انصراف از تعاونی تموده اند به 84 نفر برسد هیئت مدیره از طریق مزایده اقدام به فروش پلاک 15543نمایدو مبلغ حاصل از فروش پلاک مذکور به نسبت امتیاز اعضاء که نحوه محاسبه ان در جلسه مورخ 26/8/91 به تصویب مجمع رسیده است بین اعضاء باقیمانده تعاونی تقسیم گردد. اینکه مبلغ یاد شده بصورت نقدی به اعضاءپرداخت شودویا در واحدهای آنان هزینه شود متعاقبا" در جلسه مجمع که بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت .

6- در این جلسه مقرر گردید تا طی جلسه ای که فقط باحضور متقاضیان فاز 1 برگزار میگردد واحد مربوط به هر عضو متقاضی فاز 1در بلوک هایی که از قبل مورد توافق قرار گرفته است  مشخص شود.

7- مقررگردید با توجه به اینکه این تعاونی هیچگونه وابستگی به شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر )نداشته ومستقلا" اداره می گردددرصورت تائید اداره تعاون نام شرکت از " تعاونی مسکن کارکنان شرکت خدمات مهندسی برق" به تعاونی مسکن مهندسی برق" تغییر یابدو عنوان( کارکنان شرکت) حذف گردد .

۸- در این جلسه با انصراف و اخراج  تعدادی از اعضا و جایگزینی نفرات جدید به شرح پیوست موافقت شد.

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/05/06 و ساعت 11:48 |
متقاضیان محترم فاز2 لطفا متراژ واحد درخواستی خود را با توجه به جدول پرداخت اقساط مشخص و حداکثر تا فردا 7/5/92 بصورت کتبی اعلام کنید تا قرداد مربوطه جهت امضا آماده شود
+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/05/06 و ساعت 11:36 |
بنا برتصمیم مجمع عمومی در جلسه مورخ 28/4/92 مقرر گردید تمامی اعضا حداقل موجودی خودرا تا پان مرداد به 13 میلیون تومان برسانند در غیراینصورت لغوعضویت شوند
+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/05/06 و ساعت 11:35 |
متقاضیان محترم فاز ۱ تعاونی مسکن مشانیر

متقاضیان فاز ۱ چنانچه حداکثر تا ۷ مرداد موجودی خود را به ۲۷ میلیون تومان نرسانند به فاز ۲ انتقال خواهند یافت و عضو دیگری جایگزین آنها خواهد شد. فرصت داده شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/05/02 و ساعت 14:21 |
+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/05/02 و ساعت 14:7 |
+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/05/02 و ساعت 14:3 |
بدینوسیله از تمامی اعضای محترم تعاونی مسکن مشانیر که با حضور در جلسه ۲۸/۴/۹۲ و یا معرفی وکیل قانونی خود موجب رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی عادی سال ۹۲ شدند تشکر و قدردانی به عمل می آید.
+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/04/28 و ساعت 15:22 |

«بسمه تعالي»

تاريخ انتشار :10/4/92

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه  نوبت  اول

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء شركت تعاوني مسکن کارکنان شرکت خدمات مهندسی برق ميرساند كه جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت راس ساعت 10صبح  روز جمعه  مورخ 28/ 4/1392 در محل دفتر تعاونی : اهواز کیا نپارس خیابان 6 غربی(شهید بنی نجار)  فاز دوم پلاک 130 برگزار ميگردد.

توضيحات

1-     برابر با تبصره 2 ماده 21 اساسنامه مورد عمل تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ ميگردد براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب موافق و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.

2-     برابر با ماده 11 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی هر يك از اعضاء تعاوني ميتواند تا قبل از رسميت جلسه مجمع عمومي مورد يا مواردي ديگر غير از موضوعات دستور جلسه اين مجمع عمومي را جهت بررسي و طرح به هيات مديره اعلام نمايد.

3-     برابر با ماده 28 اساسنامه مورد عمل هر يك از اعضاء تعاوني ميتواند حق راي خود را به ديگري واگذار كند اما  هيچ كس نميتواند علاوه بر راي خود بيش از يك راي با وكالت داشته باشد.

4-     باستناد بند 11 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي (موضوع تبصره 3 ماده 23 قانون بخش تعاوني) راي گيري در كليه مجامع عمومي فوق العاده و انتخابات هيات مديره و بازرسان بصورت كتبي با ورقه خواهد بود ولي راي گيري براي اتخاذ ساير تصميمات مجامع عمومي عادي ميتوان با قيام و قعود بعمل آيد.

 

                                                                                                                      امیر ترابی

 نائب رئیس هیات مدیره

دستور جلسه

1-     ارائه گزارش عملكرد هيات مديره و بازرس در سال 91

2-     طرح و تصويب صورتهاي مالي و تراز نامه سال91 و تصميم در مورد تغييرات سرمايه و اعضاء تعاوني

3-     طرح و تصويب بودجه سال 92

4-     انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرس

5-     تعيين خط مشي آتي شركت

6-      عقد قرارداد با اعضای واجد شرایط جهت واگذاری واحدها در فاز 1وفاز 2

7-     تصمیم گیری در خصوص تغییرات اساسنامه شرکت تعاونی

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/04/12 و ساعت 16:7 |
+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/04/12 و ساعت 15:56 |
+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/04/12 و ساعت 15:55 |
قابل توجه اعضاي محترم تعاوني مسكن مشانير

حداكثر فرصت قانوني جهت اتمام پروژه تعاوني و تحويل واحدها تابستان ٩٣ مي باشد و بعد از آن تعاوني و اعضايي كه كماكان واحد خود را تحويل نگرفته اند مشمول جرايم سنگين خواهند شد و چنانچه اين روند ادامه يابد نهايتا بانك مسكن مطابق قرداد فيمابين اقدام  به تصرف قانوني زمينهاي نيمه كاره و ناتمام به نفع خود خواهد نمود .

با توجه به توضيحات فوق از اعضاي محترم استدعا دارم يا با شركت در فاز ٢ واحد خود خود را حداكثر تا تابستان ٩٣ تحويل گيرند و يا با انصراف و يا فروش امتياز خود به افراد با تمكن مالي از وارد آمدن خسارات مالي سنگين به خود و ديگران پيشگيري نمايند.

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/04/07 و ساعت 18:5 |
شماره حساب تعاونی:

شماره حساب ۱۴۰۰۵۱۰۰۸۷۱

بنام: تعاونی مسکن کارکنان شرکت خدمات مهندسی برق

بانک مسکن شعبه مرکزی اهواز

کد شعبه ۱۱۲۶

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/04/02 و ساعت 15:59 |
قیمت ها به میلیون تومان می باشد تیپ ۱۰۵ متری بلوک ۸ واحدی تیپ ۹۲ متری بلوک ۱۲ واحدی تیپ ۷۰ متری بلوک ۱۲ واحدی تیپ ۱۰۸ متری بلوک ۴واحدی
فونداسیون ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
اسکلت بتنی ۲۶ ۲۳ ۱۸ ۳۰
سفت کاری ۱۳ ۱۲ ۹ ۱۵
فاز۱ تاسیسات ۳ ۲.۵ ۱.۵ ۳
کف سازی ۲ ۱ ۱ ۲
نازک کاری ۶ ۵ ۳ ۷
نماسازی ۴ ۲ ۲ ۴
فاز۲ تاسیسات ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۳
تحویل ۱ ۱ ۱ ۱
جمع کل                  ۷۰ میلیون تومان ۶۱ میلیون تومان ۵۰ میلیون تومان     ۷۸ میلیون تومان 

 

در هرمرحله از کار درصد وام پرداخت شده  توسط بانک به حساب آورده عضو افزوده می گردد.

زمان تحویل واحدهای فاز۲ خرداد ۹۳ می باشد و اعضا می بایست متناسب با پیشرفت کار مطابق جدول فوق اقساط خود را پرداخت نمایند

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/04/02 و ساعت 15:41 |
اعضای محترم تعاونی مشکن مشانیر

متقاضیان محترم فاز ۱ می بایست تا این تاریخ مبلغ ۲۷ میلیون تومان پرداخت نمایند. در صورت تاخیر بیش از حد مجاز در پرداخت وجوه به فاز ۲ انتقال خواهند یافت. لطفا جهت اتمام به موقع عملیات اجرایی فاز ۱ به تعهدات خود عمل نمایید.

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/04/02 و ساعت 14:41 |
اعضای محترم تعاونی مسکن مشانیر
بلوکهای فاز 1 بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است
بتن ریزی فونداسیونهای فاز2 به اتمام رسید
+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/03/29 و ساعت 16:8 |
قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن مشانیر که تمایل دارند در فاز ۲ واحد خود را تحویل گیرند. در این خصوص موارد ذیل را به استحضار می رساند:

- زمان تحویل واحدهای فاز ۲ خرداد سال ۹۳ می باشد.

- شرایط ثبت نام : متقاضیان حداکثر تا پایان خرداد۹۲ وقت دارند حداقل موجودی خود را به ۱۳ میلیون تومان رسانده و نسبت به عقد قرارداد با تعاونی اقدام نمایند.

- کسانی که جهت عقدقرارداد با تعاونی مراجعه نکنند حضور آنها در فاز ۲ کان لم یکن تلقی می گردد.

- در فاز۲ واحدهای ۱۰۵ متری ۹۰ متری و ۷۰ متری ساخته خواهد شد و متقاضیان مطابق قراردادی که منعقد خواهد شد و منتاسب با وضعیت مالی خود واحد مورد نظر خود را انتخاب خواهند نمود

 

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 92/03/16 و ساعت 18:4 |

اطلاعیه 4/91

اعضای محترم تعاونی مسکن شرکت خدمات مهندسی برق

 

 احتراماً ،

        همانگونه که استحضار دارید  پس از پیگیری های فراوان بالاخره قسط اول وام مسکن مهر به مبلغ 260 میلیون تومان به حساب تعاونی واریز گردید. در این خصوص و قبل از شروع عملیات اجرایی لازمست تا اعضای محترم تعاونی که همگی از قشر زحمتکش و بعضاً آسیب پذیر جامعه می باشند از موارد ذیل آگاهی یابند:

1 – از ابتدای شروع به کار تعاونی تا این تاریخ اعضاء حدوداً مبلغ 750میلیون تومان واریز نموده اند که از این مبلغ600 میلیون تومان صرف خرید زمین ، تهیه نقشه ها و احداث فونداسیون ، اسکلت و سقف شده و مابقی این مبلغ در دوران توقف تعاونی بابت هزینه های ناظر ، حقوق ، تمدید پروانه شهرداری ، بیمه و . . . مصرف گردیده است. بنابر این هر یک از اعضاء مبلغ 5/1 میلیون تومان فقط بابت هزینه های بالاسری تعاونی ، تمدید پروانه ها و حراست هزینه نموده اند.

2 – در حال حاضر مبلغ وام بابت هر عضو20 میلیون تومان با سود 7% می باشد. چنانچه تعاونی نتواند در موعد مقرر 24 ماه پروژه را به اتمام برساند سود وام به صورت تصاعدی افزایش می یابد.  که حتی ممکن است به 34 درصد هم برسد. از طرفی در صورت توقف طولانی مدت کار بانک مسکن مجاز به تصرف زمینهای تعاونی و فروش آن به نفع خود می باشد.

3 – با توجه به اینکه مساحت زیربنای این پروژه نزدیک به 13000 مترمربع می باشد و پروانه ساختمانی با این زیربنا صادر شده هر سال بابت تمدید پروانه تعاونی موظف به پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع زیر بنا مطابق دستور العملهای ابلاغ شده شرکت بیمه می باشد.

سال گذشته این مبلغ برای هر مترمربع نزدیک به 5200  تومان ( جمعاً برای 13000 متر با اعمال تخفیف مبلغ60 تومان ) و امسال نیز جهت تمدید پروانه بابت هر مترمربع تعاونی می بایست مبلغ 12000 تومان ( جمعاً مبلغ 156 میلیون تومان ) پرداخت نماید. بنابر این با هر سال تاخیر در اجرای پروژه هر عضو بیش از یک میلیون تومان فقط از بابت قانون بیمه متضرر می گردد و این مبلغ نیز هر ساله رو به افزایش است.

4 – سال گذشته طی قراردادی که با پیمانکار عقد گردیده بود پیمانکار متعهد شده بود با توجه به نوع مصالح مشخص شده که همگی درجه 1 و نوع مرغوب انتخاب شده بودند بابت هر متر مربع ( که شامل مشاعات نیز می باشد ) مبلغ 350 هزار تومان دریافت نموده و پروژه را به اتمام برساند که بدلیل مشکلات قانونی که جهت اخذ وام به وجود آمد و تاخیر در پیش پرداخت و صورت وضعیت  پیمانکار ، کار نزدیک به  10 ماه متوقف و نهایتاً بدلیل افزایش ناگهانی و خارج از عرف مصالح قرارداد پیمانکار خاتمه یافت.

در این بین ضمن اینکه خساراتی در دوره توقف متوجه تعاونی شد انجام کار با قیمت قبلی غیر ممکن به نظر میرسید و نتایج استعلام قیمتها حاکی از آن بود که با توجه به نوع مصالح انتخابی قیمت هر متر مربع به 600 هزار تومان افزایش یافته است. بدین منظور تعاونی اقدام به تغییر نوع مصالح و پایین اوردن قیمت تمام شده نمود. ولی در هر حال بدون احتساب ضرر و زیان های قبلی و هزینه های بالاسری قیمت امروز انجام کار بیش از 500 هزار تومان برای هر مترمربع می باشد. و با گذر زمان این مبلغ نیز با توجه به نرخ تورم رو به افزایش است.

5 – به رغم توضیحات هیئت مدیره در جلسه مورخ 26/8/91 و تذکراتی که طی نامه های متعدد به اعضاء داده شد متاسفانه کماکان بسیاری ازاعضاء انتظار دارند بدون پرداخت پول و صرفاً با تکیه بر وام مسکن صاحب خانه شود. در حالیکه وام مسکن کمتر از یک سوم کل هزینه ساخت یک واحد است و آنهم در هر مرحله پس از انجام کار به تعاونی پرداخت می گردد و در صورت عدم همکاری اعضاء و توقف پروژه می بایست هزینه های مضاعف بابت دیر کرد پرداخت و توقف ماشین آلات به پیمانکار پرداخت نمود.

6 - لازمست اعضای محترم ضمن محاسبه ضرر و زیانی که از بابت تاخیر در اتمام کار متوجه آنان خواهد شد تلاش نماید در صورت تمکن مالی در فازهای اول واحد خود را تحویل گیرند و از ضرر و زیان خود بکاهند. در غیر اینصورت یا سهم خود را در معرض فروش قرار دهند و یا با شخص دیگری که توانایی پرداخت وجوه را دارد مشارکت نمایند و یا از ادامه عضویت انصراف دهند.

7 - این هیئت مدیره تمام سعی و تلاش خود را خواهد نمود که ضمن واگذاری واحدهای فاز اول در تاریخ 30/6/92 به اعضای خوش حساب تا جایی که اعضاء همکاری نمایند فونداسیونها و سازه های باقیمانده را نیز به اتمام برساند ولی چنانچه اعضای محترم در پرداخت وجوه همکاری ننمایند طبیعتاً عملیات اجرایی متوقف شده و همگی در ضرر و زیان وارده  سهیم خواهیم بود.

8 – با توجه به توضیحات فوق اعلام میدارد چنانچه اعضا حداکثر تا پایان سال جاری آورده خود را به   مبلغ 13 میلیون تومان نرسانند در ابتدای سال آینده پس از احداث تعدادی از فونداسیونها پروژه متوقف خواهد شد.

امیر ترابی

نائب رییس هیئت مدیره

                                                                                                            

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 91/09/29 و ساعت 11:18 |
اطلاعیه شماره ۳/۹۱

اعضای محترم تعاونی که تاکنون نام آنها جهت دریافت وام تایید نشده و تمایل دارند نفرجایگزین معرفی نمایند خواهشمند است حداکثر تا تاریخ ۱۵/۹/۹۱ نسبت به معرفی نفر جایگزین و ارسال مدارک اقدام نمایند. عدم ارسال مدارک تا تاریخ فوق به منزله انصراف از دریافت وام تلقی می گردد.

اعضایی که وام به آنها تعلق نگرفته و تمایلی به معرفی نفر جایگزین ندارند و از طرفی توانایی مالی دارند که کل نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند با تعاونی تماس حاصل نمایند. چنانچه نعداد افراد با این شرایط به ۸ نفر برسد و در یک گروه قرار گیرند می توانند ضمن عقد قرارداد با تعاونی و اختصاص یک بلوک تیپ ۱۰۵ متری واحدهای اختصاص یافته به آنها در اولویت اجرا قرار گیرد.

 

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 91/09/07 و ساعت 8:39 |
  متراژ طبق اعلام مشاور تعداد بلوک تعداد واحد در هر بلوک تعداد واحد
تیپ A 105 8 8 64
تیپ B 108 1 4 4
تیپ C 92 1 8 8
تیپ C 70 4 4
تیپ D 105 1 4 4
تیپ E 108 1 4 4
تیپ F 75 1 8 8
تیپ G 105 1 4 4
         
جمع کل 14   100
+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 91/09/07 و ساعت 8:16 |

اطلاعیه شماره 2/91

قابل توجه اعضاء محترم تعاونی

اعضایی که تمایل دارند در فاز اول واگذاری ( 24 واحد ) در 30/6/92 واحد خود را تحویل گیرند لازمست حداکثر تا تاریخ 10/9/91 جهت عقد قرارداد با تعاونی به صورت مکتوب  اعلام آمادگی نمایند.

در این خصوص موارد ذیل را اعلام میدارد:

1 – با توجه به اینکه در پایان، هزینه هر واحد براساس قیمت تمام شده به اضافه هزینه های بالاسری تعاونی تعیین میشود افرادی که در فاز اول قرار گیرند تعاونی برای آنها تخفیف قابل توجهی قائل خواهد شد.

2 – چنانچه متقاضیان فاز اول واگذاری بیش از 24 نفر باشند. افراد با امتیاز بالاتر در واگذاری اولویت خواهند داشت.

3 – در فاز اول بلوک های 2 ، 3 ، 4 که همگی تیپ A و بنابر اعلام مشاور متراژ  105 متر هستند تحویل خواهد شد.

4 – متقاضیان فاز اول می بایست هزینه کار انجام شده تا این تاریخ را شامل احداث فونداسیون ، اسکلت ، سقف و دیوارچینی را بصورت یکجا ویا در کوتاه مدت (براساس توافق با تعاونی ) پرداخت نمایند و هزینه کارهای باقیمانده متناسب با پیشرفت کار تا 30/6/92 دریافت خواهد شد.

5 – در مراحل بعدی هر مقدار از وام که بابت بلوک های فاز اول از سوی بانک آزاد شود به همان بلوک ها اختصاص خواهد یافت و مبلغ آزاد شده وام در مراحل بعدی به حساب آورده اعضاء منظور خواهد شد.

6 – اعضای متقاضی فاز اول می بایست حداکثر تا مورخ 10/9/91 آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با تعاونی بصورت مکتوب اعلام نمایند و جهت عقد قرارداد در ساعات اداری در دفتر تعاونی حضور یابند . در غیر اینصورت عدم اعلام کتبی و عقد قرارداد به منزله عدم تمایل به مشارکت در فاز اول  پروژه تلقی می گردد.

7- این 24 واحد فقط به افرادی تعلق می گیرد که اسامی آنها جهت دریافت وام مورد تایید مسکن و شهرسازی قرار گرفته است.

 

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 91/09/01 و ساعت 10:23 |
اطلاعیه شماره ۱/۹۱

اعضای محترم تعاونی به منظور شروع عملیات اجرایی خواهشمند است آورده خود را تا تاریخ ۳۰/۹/۹۱ به ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش دهید. با توجه به اینکه بدلیل شروع فصل سرما و تعطیلی پروژه های ساختمانی در مناطق سردسیر ، قیمت مصالح و آهن آلات کاهش نسبی داشته است چنانچه اعضا بتوانند تا پایان سال ، مطابق درخواست های هیئت مدیره وجوه مورد نیاز را پرداخت نمایند قیمت تمام شده پروژه کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 91/08/30 و ساعت 10:25 |
 

صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 26/8/91

1 - سایت اینترنتی www.tmkm.blogfa.com  به عنوان سایت تعاونی در نظر گرفته شد .هر گونه موارد مندرج در این سایت به منزله ابلاغ به اعضاء تلقی  میگردد .

2-    روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات "جهت درج آگهی های تعاونی در نظر گرفته شد هر گونه موارد مندرج در این روزنامه از سوی تعاونی  به منزله ابلاغ به اعضاء تلقی میگردد .

3-    اکثریت اعضاء موافقت نمودند هبئت مدیره فعلی ابقاءشوند .

4-    آقایان ستار منجزی ، حاتمی دزدارانی جهت انتخابات بازرس تعاونی کاندید شدند .

5-    نتیجه نهایی انتخابات هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد :

محمدی ترابی زاده  (رئیس هیئت مدیره )   81  رای

امیر ترابی (نائب رئیس هیئت مدیره)    78  رای

تورج ورناصری(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)    78 رای

محسن مشاک شاه آبادی  19 رای

حاتمی دزدارانی(بازرس اصلی  )   55  رای

 ستارمنجزی(بازرس علی البدل )   36 رای

با توجه به نتایج فوق ، هیئت مدیره قبلی ابقاء و آقای حاتمی دزدارانی به سمت بازرس اصلی انتخاب شد.

6-     اکثریت مطلق آرا  با فروش یکجای پروژه مخالفند .

7-    اکثریت اعضاء موافقت نمودند بلوک ها تقسیم بندی شوند و بلوک ها به اعضاء تخصیص یابد.

8-    اکثریت اعضاء  موافقت دارند گروه بندی بر اساس امتیاز بندی انجام شود .

9-    نحوه امتیاز بندی هر 100 هزار تومان در یک ماه یک امتیاز مورد توافق اکثریت قرار گرفت .

10- اضافه نمودن هرگونه معیار امتیازدهی از قبیل "سابقه کار در شرکت مشانیر" ، "شرایط سنی" ، " تاهل" و .... از سوی اعضا پذیرفته نشد و مقرر گردید امتیاز بندی صرفا مطابق بند 9 صورتجلسه انجام شود.

11-پس از امتیاز بندی مطابق بند "9" اعضاء در گروههای 4 نفری قرار خواهند گرفت  و گروهها براساس جمع امتیاز اعضای گروه، اولویت بندی خواهند شد . در جلسه مجمع ، گروه بندی پیشنهادی هیئت مدیره به  اعضاء اعلام شد و اعضاء میتوانند با توافق در گروهها جابجا شوند. و یا توافقا خود اقدام به تشکیل گروه نمایند. از سوی هیئت مدیره پیشنهاد شد اعضاء با توانایی مالی یکسان در یک گروه قرار گیرند.

12-اکثریت اعضاء موافقت نمودند هر یک از اعضاء که حداقل موجودی (000/000/75 ریال )را واریز ننموده اند به شرح لیست پیوست 15 روز پس از اخطار تعاونی لغو امتیاز شوند .

13-اعضاءموافقت نمودند حداکثر 20 روز پس از ابلاغ تعاونی نسبت به عقد قرار داد  با تعاونی اقدام نمایند . اعضایی که در مهلت یاد شده حضور نیابند امتیاز آنها لغو شده تلقی می گردد.

14-بود جه مصوب سال 91 تعاونی به شرح جدول پیوست مورد  تایید اکثریت اعضاء قرار گرفت .

15-تخصیص واحد های تایید شده در این جلسه به منزله مالکیت قطعی نمیباشد ودر صورت عدم پایبندی اعضاء به تعهدات و دستورالعمل های تعاونی نه تنها واحد تخصیص یافته بلکه  امتیاز عضو در تعاونی لغو خواهد شد .

16- مقرر گردید تعاونی ضمن بکارگیری وکیل نسبت به پیگیری حقوقی ضرر وزیان وارده به تعاونی و اعضاء تعاونی  از سوی سایر  اعضاء ،غیر اعضاء ، اشخاص حقیقی و مراجع حقوقی اقدام نمایند .

17-در این جلسه عضو هیئت مدیره (امیر ترابی )به اعضاء اعلام نمود در صورت عدم واریز به موقع تعهدات توسط اعضاء و عدم اتمام به موقع عملیات اجرایی مطابق قرارداد منعقد با بانک مسکن به تعاونی جریمه تعلق خواهد گرفت و چنانچه کل پروژه با توقف طولانی مدت مواجه گردد اسناد مالکیت زمینها که در رهن بانک میباشد از سوی بانک تصرف خواهد شد .

18-اکثریت اعضاء موافقت نمودند که هیئت مدیره به وکالت و نمایندگی از طرف اعضاء اقدام به عقد قرارداد با بانک جهت اخذ تسهیلات 200،000،000 ریالی مسکن مهرو پیمانکاران ساختمانی نماید.

19-مقرر گردید تغییرات ذیل در اساسنامه انجام شود :

-         در فصل 2 ماده 12 بند ب اساسنامه  (شرایط اختصاصی عضویت)عبارت "عضویت با تصویب هیئت مدیره برای کلیه کارکنان شرکت سهامی خدمات مهندسی برق که واجد شرایط آزاد است و کسانیکه هیئت مدیره به تخصص آنها احتیاج داشته باشد با تصویب هیئت مدیره آزاد می باشد"   حذف گردد و به جای آن عبارت"عضویت در تعاونی با تصویب هیئت مدیره برای عموم آزاد می باشد"  درج گردد.

-         نام شرکت از " تعاونی مسکن کارکنان شرکت خدمات مهندسی برق" به تعاونی مسکن کارکنان خدمات مهندسی برق" تغییر یابد.

20-در خصوص تغییر تیپ سازه بلوک هایی که فونداسیون آنها کماکان اجرا نشده است مقرر گردید پس از اظهار نظر فنی مشاور و در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی ، در خصوص تغییر یا عدم تغییر نوع سازه ( فلزی یا بتنی ) تصمیم مقتضی توسط هیئت مدیره اتخاذ گردد.

 

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 91/08/30 و ساعت 10:11 |
قابل توجه اعضای محترم تعاونی

بدینوسیله از اعضای محترم تعاونی که در جلسه مجمع عمومی مورخ  ۲۶/۸/۹۱ شرکت نمودند تشکر و قدردانی میشود. نتایج جلسه مذکور به زودی در سایت درج خواهد گردید. 

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 91/08/27 و ساعت 12:36 |
به اطلاع اعضا محترم تعاوني مي رساند پيمانكار عمليات اجرايي را آغاز نموده و ديوارچيني يك بلوك به اتمام رسيده است خوشبختانه پيگيريها حاكي از آن است كه مشكلات  وام مسكن مهر هم حل و فصل شده و انشاالله اگر مشكل جديدي پيش نيايد طي چند روز آتي قسط اول وام به حساب تعاوني واريز خواهدشد

از كليه اعضا دعوت مي شود ضمن بازديد از روند اجراي پروژه نظرات خود را در جهت بهبود كار اعلام نمايند

به اعضا محترم پيشنهاد مي شود با افزايش سطح موجودي و بالا بردن امتياز خود در اولين فاز واگذاري (٢٤واحد) واحد خود را تحويل گيرند.

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 91/03/24 و ساعت 23:29 |

  شرکت محترم   

 

 

موضوع :  تمدید زمان تحویل اسناد و پاکات مناقصه

 

احتراماً،

 با توجه به درخواست برخی از مناقصه گران مبنی بر تمدید زمان تحویل اسناد و گشایش پاکات بدینوسیله اعلام میدارد زمان گشایش پاکات "الف" و "ب" به 20/6/90 ساعت 14 و پاکت "ج"  به 22/6/90 ساعت 10 صبح تغییر یافت و آخرین مهلت تحویل پاکات و اسناد تا ساعت 12 ظهر مورخ 20/6/90 میباشد.

 

 

                                                تورج ورناصری

                                                                                       مدیرعامل                                                                                                                                                                                              مدیرعامل                                                                                       

 

 

رونوشت :

 - پرونده

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 90/06/08 و ساعت 12:16 |

به شرکت : 

نشانی:

 

موضوع : دعوتنامه شرکت در مناقصه

 

احتراماً،

       با توجه به درج اگهی مناقصه فوق در روزنامه های مورخ  25/4/90 و 1/5/90 جام جم و خرید اسناد فراخوان مناقصه توسط آن شرکت به پیوست دعوتنامه ، شرایط مناقصه ، فرمهای پیشنهاد قیمت ، فرمهای ضمانتنامه ، نقشه های اجرایی و .... ارسال و موارد ذیل را اعلام میدارد:

آخرین مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری 13/6/90

سایت ویزیت :  روزهای 7/6/90 و 8/6/90

زمان گشایش پاکات الف و ب : 14/6/90 ساعت ۱۰ صبح

زمان گشایش پاکت ج : 16/6/90    ساعت ۱۰ صبح

ضمنا تغییرات ذیل در اسناد  اعمال گردیده است:

1- در جدول مشخصات فنی ساختمانهای مسکونی (پیوست شماره 3 اسناد مناقصه) نوع پنجره از "UPVC با شیشه دو جداره ساده به ضخامت هر جدار 4 میلیمتر " به " برای اتاق خوابها پنجره فلزی با شیشه دو جداره، ساده به ضخامت هر جدار 4 میلیمترو برای پنجره های مربوط به نمای جلو ساختمان پنجره فلزی با شیشه رفلکس دوجداره " تغییر می یابد.( جداول اصلاح شده به پیوست می باشد).

2- در شرایط خصوصی فنی تکمیلی بندهای 9 و16 و 29 مطابق بند 1 این نامه تغییر می یابد.               (تغییرات در 3 برگ به پیوست می باشد)

                                     تورج ورناصری                                    

                                                                     مدیرعامل                                                                                       

رونوشت :

 - پرونده

شرکت کلیه اعضاء در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع است.

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 90/06/05 و ساعت 14:30 |
  اطلاعیه مهم

                           

قابل توجه کلیه اعضاء تعاونی مسکن کارکنان شرکت خدمات مهندسی برق - اهواز

 

باسلام

احتراماً،

        همانگونه که استحضار دارید پس از پیگیری های انجام شده سرانجام در مورخ 26/12/88 اسناد مالکیت زمینهای تعاونی مسکن در 4 پلاک به تفکیک بنام تعاونی مسکن کارکنان خدمات مهندسی برق انتقال یافت.و از آن به بعد با توجه به اینکه اعضاء محترم حاضر به همکاری و پرداخت نقدینگی به تعاونی نبودند. لذا امکان سپرده گذاری و اخذ تسهیلات بانکی نیز وجود نداشت و جهت خروج از این بن بست اخذ تسهیلات مسکن مهر در دستور کار مدیریت تعاونی قرار گرفت.

پس از چند ماه پیگیری مداوم کار به آنجا رسید که مسکن مهر اعلام کرد جهت معرفی اعضاء به بانک مسکن و ا خذ تسهیلات تعاونی می باید نسبت به تکمیل اسناد و منجمله تمدید پروانه ساخت اقدام نماید بدین منظور مقرر گردید مبلغ 294،942،938 ریال  بابت حق بیمه به حساب تامین اجتماعی واریز گردد. نبود نقدینگی و عدم پاسخگویی اعضاء به درخواست های مکرر جهت واریز پول و افزایش تعرفه در سال جدید به میزان دو برابر ، مدیریت را بر آن داشت تا ضمن تهیه اسناد و درج آگهی فراخوان در روزنامه ، پرداخت حق بیمه و اجرای پروژه را به مناقصه بگذارد. که هم اکنون مقدمات این کار فراهم شده و طی چند روز آینده آگهی فراخوان پیمانکاران در روزنامه های کثیر الانتشار درج خواهد گردید.  از آنجا که بعد از مشخص شدن پیمانکار و ابلاغ قرارداد لازمست که مدیریت تعاونی در کمترین زمان ممکن اقدام به اخذ تسهیلات بانکی ، قسط اول پیش پرداخت به پیمانکار و شروع عملیات اجرایی نماید. کلیه اعضاء می بایست نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز ( به شرح پیوست ) جهت اخذ وام  اقدام نمایند :

تورج ورناصری      محمدی ترابی زاده                                                                                                                                                                                                                                                         

مدیرعامل                                رئیس هیئت مدیره

 

رونوشت :

- اداره کل تعاون استان خوزستان – امور تعاونی های شهرستان اهواز

- پرونده


 

 

1 - تکمیل موجودی تا حداقل 70،000،000 ریال و عقد قرارداد با تعاونی

2 - ارائه اسناد مثبته در خصوص عضویت ( در مورد واگذاری ها ارائه اصل وکالت نامه الزامیست )

3 - ارسال مدارک و مشخصات طبق فرم

4 - یک قطعه عکس + کپی از صفحات شناسنامه + کپی کارت ملی

  توضیحات :

- با توجه به لزوم معرفی افراد به اداره مسکن و شهرسازی و بانک این امر تنها شامل اعضاء با سقف پرداخت مشخص و لیست اولیه ارائه شده می باشد و در صورتی که هریک از اعضاء نسبت به واگذاری به غیر اقدام نموده اند می بایست سریعاً نسبت به ارسال مدارک مثبته ( اصل وکالت نامه به همراه مدارک کامل وکیل ) جهت عقد قرارداد با تعاونی و تعهد نامه اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به تعهد محضری هیئت مدیره در خصوص معرفی افراد واجد شرایط به تعداد 100 واحد طبق پروانه در صورت عدم عقد قرارداد طبق مقررات جاری ، سازمان مسکن و شهرسازی و بانک رأسا در مورد مالکیت باقیمانده واحدها اقدام خواهند نمود.

در خصوص آدرس محل سکونت  کلیه نامه ها و بخشنامه ها به آدرس داده شده ارسال خواهد شد و کلیه مکاتبات ابلاغ شده تلقی می گردد در صورت تغییر آدرس ظرف مدت 10روز می بایست کتباً به این تعاونی اعلام گردد.

در خصوص نحوه واگذاری و شرایط آن و جلوگیری از تضعیع حقوق اعضاء ، براساس زمان واریز وجه و مبلغ موجود در حساب اعضاء با احتساب روز -ماه-سال امتیاز بندی صورت پذیرفته که در تمامی مراحل ملاک خواهد بود.

لازم به ذکر است کلیه اعضاء می بایست پس از تکمیل فرم مربوطه نسبت به امضاء و ارسال آن جهت این تعاونی اقدام نمایند.متعاقباً پس از بررسی مدارک توسط تعاونی از اعضاء دعوت به عمل خواهد آمد تا در زمان مقرر جهت امضای قرارداد مراجعه نمایند. دعوت از اعضاء به آدرس اعلام شده توسط عضو در فرم فوق ارسال خواهد گردید. و در صورت عدم مراجعه عضو طی مهلت مقرر، عضویت وی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

 

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 90/05/01 و ساعت 14:43 |

اطلاعیه شماره 2

                           

قابل توجه کلیه اعضاء تعاونی مسکن کارکنان شرکت خدمات مهندسی برق - اهواز

 

باسلام

احتراماً،

        پیرو نامه شماره 326ت م مورخ 8/4/90 در خصوص تهیه اسناد مناقصه و درج آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار در روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع میرساند این مهم به انجام رسیده و آگهی این تعاونی در دو نوبت در تاریخ های 25/4/90 و 1/5/90 در روزنامه جام جم چاپ خواهد گردید . 

            خاطر نشان میسازد ضروری است کلیه اعضاء هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم و ارسال مدارک خواسته شده در نامه شماره 326ت م اقدام نمایند.

ضمناً از این پس اعضاء می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.tmkm.blogfa.com از آخرین وضعیت پروژه و اطلاعیه های تعاونی آگاهی یابند.

+ نوشته شده توسط امیر ترابی در 90/04/22 و ساعت 10:6 |


Powered By
BLOGFA.COM